[PMV] tóc đỏ

chú thích hình ảnh,

[PMV] tóc đỏ, Mà cái đó là có thật sao cụ? Cháu không nghĩ trên đời này còn tồn tại chuyện ma quỷ đâu.