Cho 1 thời gian với một con gấu đồng tính,...

chú thích hình ảnh,

Cho 1 thời gian với một con gấu đồng tính,..., Gì vậy em? Dạ nước đá… lạnh quá… Em không quen uống lạnh, bỏ bớt đá ra đi để viêm họng bây giờ.