Nga Rita và Sveta dã ngoại nào

chú thích hình ảnh,

Nga Rita và Sveta dã ngoại nào, Chị không trách em đâu… Chị sẽ cho cô ta đi theo hầu hạ em đời đời kiếp kiếp… Không không… Em không xấu.