Cô Gái Trong Trắng, châu á, Đầu Cô gái và làm cho niềm vui bất thường

chú thích hình ảnh,

Cô Gái Trong Trắng, châu á, Đầu Cô gái và làm cho niềm vui bất thường, Hắn không tự lắc lư mà do đạn bắn chạm vào vùng từ trường bảo vệ quanh người hắn làm cho cơ thể hắn lắc lư… Nhưng không phải là loại từ trường mà khoa học biết tới.